Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông

Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông

Tác giả: Trần Xuân Bách, Lê Thanh Huy Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2577-9
Giới thiệu sách
Cuốn sách “Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông” là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên sư phạm và bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông được thiết kế để dạy 30 tiết/310 tiết toàn chương trình bồi dưỡng. Đây là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm cung cấp cho học viên những hiểu biết và kỹ năng làm việc với thiết bị dạy học trong nhà trường.
Xem thêm >>
  • 15.000 đ
  • 13.050 đ
  • 11.100 đ


Nên đọc

Sách

Loading...