Việt Nam - Campuchia: Chung một dòng sông

Việt Nam - Campuchia: Chung một dòng sông

Tác giả: Trung ương hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 400 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-5177-8
Giới thiệu sách
Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng chung chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, được xây dựng và củng cố trên nền tảng của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, gắn bó mật thiết giữa hai dân tộc. Sự đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau đã giúp nhân dân hai nước liên tiếp giành được thắng lợi to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Góp phần quyết định làm nên chiến thắng đó là sự hy sinh xương máu, mất mát vô cùng lớn lao, không gì sánh nổi của lực lượng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia chiến thắng và ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng, từng bước thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc trong giai đoạn 1979-1989. Có thể khẳng định rằng, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia là tài sản vô giá của hai dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước. Vì vậy, nhân dân và các thế hệ trẻ hai nước sẽ luôn trân trọng, giữ gìn và tiếp tục xây đắp để mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước hiện nay và mai sau”. Với vai trò là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân với Campuchia, nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục cho nhân dân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tuyển chọn, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Việt Nam - Campuchia chung một dòng sông”. Nội dung cuốn sách bao gồm những bài văn, thơ, nhạc về tình hữu nghị gắn bó keo sơn, chan chứa nghĩa tình giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...