Tìm hiểu Luật Công nghệ thông tin và các nghị định hướng dẫn thi hành

Tìm hiểu Luật Công nghệ thông tin và các nghị định hướng dẫn thi hành

Tác giả: Nhà xuất bản thông tin và Truyền thông Trang, eBook ISBN : 978-604-80-1472-8
Giới thiệu sách
Ngày 12/7/2006, Luật Công nghệ thông tin đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007. Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật này. Nội dung cuốn sách được trình bày dưới dạng Hỏi - Đáp (99 câu hỏi và trả lời) về các vấn đề quan trọng của Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ như: Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về quy định chi tiết các nội dung xử phát vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT).
Xem thêm >>
  • 10.000 đ
  • 8.000 đ
  • 5.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...