Xử lý tình huống trong thi hành Luật Đất đai năm 2013

Xử lý tình huống trong thi hành Luật Đất đai năm 2013

Tác giả: TS. Nguyễn Minh Hằng Trang, eBook ISBN : 978-604-80-1473-5
Giới thiệu sách
Trong bất cứ một xã hội nào, đất đai luôn là một yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ đời sống, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của cộng đồng. Từ ngàn đời nay, đất đai luôn là mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam. Nhu cầu tìm hiểu những quy định của pháp luật về đất đai để giải quyết những việc phát sinh của bản thân và gia đình liên quan đến đất đai luôn đồng hành với những nhu cầu thiết yếu khác của mọi người dân. Lịch sử hình thành và phát triển các quy định của pháp luật Việt Nam về đất đai gắn với những dấu mốc phát triển quan trọng qua các thời kỳ lịch sử, bắt đầu từ Luật Đất đai 1987, tiếp theo đó là Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003, sửa đổi bổ sung năm 2009 và đến Luật Đất đai 2013. Có thể nói, các quy định của pháp luật đất đai đã và đang tạo được hành lang pháp lý khá hoàn thiện điều chỉnh các quan hệ pháp luật về đất đai. Luật Đất đai 2013 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2014 đánh dấu những sửa đổi, bổ sung khá cơ bản so với Luật Đất đai 2003. Để Luật Đất đai đi vào cuộc sống, với mong muốn người dân và chính quyền địa phương có thể tiếp cận một cách khoa học và hiệu quả. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu cuốn sách “Xử lý tình huống trong thi hành Luật Đất đai năm 2013” do TS. Nguyễn Minh Hằng làm chủ biên. Cuốn sách gồm 4 chương, dẫn giải một cách có hệ thống từ việc xác định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất và xử lý tài sản thế chấp, đến giải quyết tranh chấp đất đai. Mặc dù dung lượng của cuốn sách có hạn, song các tác giả đã cố gắng phân tích cô đọng và vận dụng những văn bản pháp luật chính điều chỉnh quan hệ pháp luật về đất đai, nhà ở gồm: Luật Đất đai 2013, Bộ luật Dân sự 2005, các Luật chuyên ngành có liên quan và một số Nghị định của Chính phủ. Với tâm huyết của các tác giả, các nội dung tư vấn dưới dạng hệ thống các câu hỏi - đáp được đưa ra khá tổng thể và toàn diện đối với những vấn đề quan trọng nhất về đất đai và liên quan đến đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất. Các tác giả hy vọng thông qua những kinh nghiệm xử lý các tình huống cụ thể xảy ra phổ biến nhất, sát với thực tiễn đời sống mà người dân đang quan tâm, sẽ giúp độc giả dễ dàng nắm bắt được vấn đề pháp lý cơ bản cũng như những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu và rất mong cuốn sách được bạn đọc nhiệt tình đón nhận!
Xem thêm >>
  • 30.000 đ
  • 24.000 đ
  • 15.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...