Khoa học lý số: Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời

Khoa học lý số: Dự đoán khoa học về con người và cuộc đời

Tác giả: PGS. TS Đàm Đức Vượng Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2789-6
Giới thiệu sách
Khoa học về lý số là lĩnh vực hoạt động nghiên cứu nhằm tìm ra những tri thức mới về tướng - số - vận. Vì vậy, nếu không có khoa học tác động vào, thì lý số không thể làm sáng tỏ được những bí ẩn của con người và đời người. “Lý số” là lý luận về số phận con người, số phận cuộc đời. Khoa học về lý số là khoa học về dự đoán số phận con người. Dự đoán cũng là một khoa học, gọi là khoa học dự đoán (dự báo, dự kiến). Nghệ thuật khám phá ra những bí ẩn của con người và đời người, sự kiện và quá trình có thể hay tất nhiên sẽ xảy ra, nhờ vào việc thông hiểu những quy luật khách quan của khoa học lý số. Ngoài dự đoán, còn có dự cảm. Dự cảm là cảm thấy trước về một cái gì đó sẽ xảy ra đối với con người và cuộc đời. Trong thực tế cuộc sống, người thì thư thái, an nhàn, nhưng vẫn thành đạt, người thì long đong vất vả cả đời vẫn không thành đạt, người thì giàu sang, người thì nghèo túng, người thì sống lâu, người thì chết sớm, người thì gặp may, người thì không gặp may về tiền tài, danh vọng, chẳng ai giống ai,... Số phận như là cái tự nhiên, định đoạt cuộc đời của mỗi con người do một đấng thiêng liêng nào đó quy định. Nếu có đấng thiêng liêng nào đó chi phối, thì chính là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm tố chất (Ngũ Hành) tạo thành Âm Dương và duy trì sự sống. Vì vậy, cũng không thể quy số phận là thuyết duy tâm. Nói như vậy, không có nghĩa suốt đời lệ thuộc vào số phận và “an bài” với nó. Vấn đề đặt ra là phải vượt lên số phận mà sống. Đó mới là những con người có nghị lực, có ý chí vươn lên mãnh liệt trong phong ba bão táp của cuộc đời. Từ trước tới nay, người ta xem tướng - số - vận thường bóc tách ra từng mảng. Có người chuyên xem tướng, có người chuyên xem số, có mấy ai biết kết hợp giữa tướng - số - vận (hoàn cảnh xã hội, môi trường xã hội, yếu tố gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học,... đều là vận, tác động mạnh vào con người). Nội dung cuốn sách này, tôi cố gắng chứng minh bằng khoa học về số phận con người gắn với cuộc đời, và qua cuốn sách, tôi muốn góp phần vào việc xem tướng - số - vận cho người, cho đời; đồng thời, cũng đưa ra những luận cứ khoa học về lý số, để ai cũng có thể tự xem được tướng - số - vận cho chính bản thân mình và cho người khác. Có thể tổng kết lý luận chủ yếu của lý số là Ngũ Hành (người phương Tây gọi là 5 nguyên tố) - Âm Dương - Tứ Thời - Can Chi. Khi tướng - số được nâng thành lý số, thì nó cũng là một bộ phận của văn hóa, gọi là văn hóa tướng - số. Luận giải cho ra lý, ra lẽ về tướng - số - vận bằng cơ sở khoa học không phải chuyện giản đơn, phải mất rất nhiều công sức, thời gian. Chẳng ai dám nói trong một cuốn sách về tướng - số - vận là có thể giải quyết được tất cả. Cho đến nay, còn nhiều vấn đề về tướng - số vẫn chưa lý giải được bằng khoa học. Nhiều cái tưởng thực, nhưng vẫn còn là hư ảo; có cái tuy là hư ảo, nhưng đang vươn tới hiện thực.
Xem thêm >>
  • 45.000 đ
  • 36.000 đ
  • 22.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...