Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố - Tập 1: Tản văn Ngô Tất Tố những năm 1928-1933

Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố - Tập 1: Tản văn Ngô Tất Tố những năm 1928-1933

Tác giả: Cao Đắc Điểm, NGÔ THỊ THANH LỊCH Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2555-7
Giới thiệu sách
Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố tập hợp các tác phẩm theo thứ tự từ thời gian - đã được tác giả cho đăng tải tại các chuyên mục viết “tản văn” do tác giả trực tiếp đặt ra trên báo chí. Về độ dài ngắn, hầu hết các bài tản văn của Ngô Tất Tố đều biến động từ vài trăm cho đến khoảng gần hai ngàn chữ. “Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố gắng sức tránh sự nhầm lẫn, phân loại sai, đưa vào sách những bài viết không thuộc “thể tản văn” của tác giả. “Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố” chuyển tới tay bạn đọc một “kho tản văn” có tính nhân văn và tính cập nhật cao, luôn vươn tới sự đổi thay vượt thời gian và tốt đẹp hơn trong cõi đời, đã trung thực và sinh động phục dựng diện mạo phong phú, đa dạng cuộc sống vật chất, tinh thần của cộng đồng dân tộc ta trong nửa đầu thế kỷ XX.
Xem thêm >>
  • 45.000 đ
  • 36.000 đ
  • 22.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...