Giáo trình Trình bày và Minh họa xuất bản phẩm

Giáo trình Trình bày và Minh họa xuất bản phẩm

Tác giả: TS Vũ Thùy Dương 224 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-5912-5
Giới thiệu sách
Nội dung của giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản và kĩ năng trình bày minh họa xuất bản phẩm trong phạm vi xuất bản theo quy trình từ A-Z. Do thời lượng môn học có hạn, nên trong giáo trình chỉ đề cập đến những xuất bản phẩm cơ bản nhất, đó là sách, tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD được phân bổ trong 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về trình bày và minh họa xuất bản phẩm Chương 2: Trình bày và minh họa sách Chương 3: Trình bày và minh họa sách Giáo trình “Trình bày và minh họa xuất bản phẩm” được biên soạn phục vụ cho việc đào tạo sinh viên ngành Xuất bản, thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập đề cương trình bày sách; lựa chọn, thiết kế khổ sách; trình bày bìa sách và các xuất bản phẩm; cung cấp những kỹ năng thiết kế kỹ - mỹ thuật sách. Đồng thời, giáo trình còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có chuyên ngành đào tạo trong lĩnh vực này cũng như các đơn vị xuất bản.
Xem thêm >>
  • 40.000 đ
  • 32.000 đ
  • 20.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...