Giáo trình giao tiếp ứng xử và kỹ năng bán hàng

Giáo trình giao tiếp ứng xử và kỹ năng bán hàng

Tác giả: TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Trang, eBook ISBN : 978-604-80-3274-6
Giới thiệu sách
Giáo trình Giao tiếp ứng xử và kỹ năng bán hàng đã được biên soạn, gồm 04 chương, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thị trường; về Marketing; các khái niệm cơ bản về giao tiếp ứng xử và kỹ năng bán hàng; các luận điểm cơ bản trong giao tiếp; những yêu cầu đối với người bán hàng bưu điện, rèn luyện kỹ năng bán hàng bưu điện..
Xem thêm >>
  • 20.000 đ
  • 16.000 đ
  • 10.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...