Giáo trình hệ điều hành

Giáo trình hệ điều hành

Tác giả: PGS. Từ Minh Phương Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2704-9
Giới thiệu sách
Trong giáo trình này, kiến thức về hệ điều hành được trình bày theo dạng thứ ba với mục đích cung cấp kiến thức về các khái niệm và nguyên lý hoạt động của hệ điều hành một cách tổng quát, từ đây giúp người đọc có hiểu biết sâu hơn về hệ thống máy tính, thay vì dựa trên một hệ điều hành cụ thể. Tuy nhiên, để giúp người đọc có được liên kết giữa lý thuyết và thực tế, một số kỹ thuật trong hệ điều hành sẽ được minh họa cụ thể thông qua những ví dụ, đặc biệt là những hệ điều hành được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam.
Xem thêm >>
  • 33.000 đ
  • 26.400 đ
  • 16.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...