Giáo trình lập trình hướng đối tượng bằng C ++

Giáo trình lập trình hướng đối tượng bằng C ++

Tác giả: ThS. Triệu Thu Hương Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2705-6
Giới thiệu sách
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ phần cứng thì ngôn ngữ lập trình cũng không ngừng phát triển. Từ việc sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải quyết các bài toán đơn giản nói chung đến việc sử dụng được các ngôn ngữ lập trình cấu trúc để giải quyết được các bài toán tương đối phức tạp, các bài toán quản lý trong thực tế. Thì nay, với nhu cầu của xã hội với mong muốn giải quyết các bài toán phức tạp, nhanh chóng bằng ngôn ngữ lập trình, Lập trình hướng đối tượng ra đời nhằm giải quyết những khó khăn của các ngôn ngữ lập trình trước đó. Lập trình hướng đối tượng là một kỹ thuật lập trình mới dựa trên nền tảng coi mọi thành phần trong hệ thống đều là đối tượng. Một tư duy lập trình mới mẻ, đem lại vô số những lợi ích, những kết quả đáng nể trong việc sử dụng nó để giải quyết các bài toán trong thực tế mà trước đây được cho là khó giải quyết. Với kỹ thuật lập trình này hiện có một số ngôn ngữ lập trình khác nhau như C++, C#, Java… Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã tổ chức biên soạn và phối hợp cùng Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản "Giáo trình Lập trình hướng đối tượng bằng C++". Nội dung của Giáo trình gồm 4 chương, cụ thể: Chương 1: Các khái niệm cơ sở Chương 2: Lớp – Đối tượng Chương 3: Sự kế thừa và tính tương ứng bội Chương 4: Khuôn mẫu (Template) Chương 5: I/O Streams Giáo trình được biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có sự tham khảo của nhiều tài liệu trong nước và sự cộng tác của tập thể giáo viên trong Khoa Công nghệ thông tin. Trong mỗi chương đều có ví dụ minh họa, cuối chương có phần câu hỏi và bài tập để sinh viên tự kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của mình. Các ví dụ trong giáo trình được viết bằng ngôn ngữ C++ chạy thử nghiệm bằng Turbo C. Kết quả lấy từ các lần chạy thử nghiệm với các dữ liệu vào cụ thể. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng chương trình nguồn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả hoặc đăng ký tài khoản tại khoa để download các ví dụ. Trong nội dung mỗi chương, các bài tập được lựa chọn với độ khó tăng dần; đồng thời các bài tập vận dụng phù hợp với chuyên ngành Hệ thống Công nghệ thông tin Quản lý cũng được đưa vào để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành.
Xem thêm >>
  • 21.000 đ
  • 18.270 đ
  • 15.540 đ


Nên đọc

Sách

Loading...