Giáo trình tin học cơ sở

Giáo trình tin học cơ sở

Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Cương, ThS Vũ Chí Quang, ThS Trần Hồng Yến 340 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2435-2
Giới thiệu sách
Tin học ngày càng được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả trong mọi lĩnh vực của đời sống và xã hội. Để cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về tin học, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tái bản lần thứ 7 có chỉnh sửa, bổ sung cuốn “Giáo trình Tin học cơ sở” do TS. Nguyễn Ngọc Cương (Trưởng khoa Công nghệ và An ninh thông tin - Học viện An ninh Nhân dân) làm chủ biên. Tin học cơ sở là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học của Học viện An ninh Nhân dân. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về Tin học, cấu trúc máy tính, hệ điều hành, mạng máy tính và Internet, trong đó chú trọng các kỹ năng về tin học văn phòng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Do đặc thù của Học viện là đào tạo các sỹ quan an ninh nên ngoài các kiến thức tin học chung như các trường đại học khác, chương trình môn học còn phải đáp ứng các kiến thức tin học ứng dụng trong ngành Công an như: chứng cứ điện tử và phương pháp phục hồi an toàn dữ liệu, kỹ thuật sử dụng Internet an toàn.
Xem thêm >>
  • 35.000 đ
  • 28.000 đ
  • 17.500 đ


Nên đọc

Sách

Loading...