Kỷ yếu Tọa đàm Dạy và học trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Kỷ yếu Tọa đàm Dạy và học trong kỷ nguyên cách mạng 4.0 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 498 Trang, eBook ISBN : 978-604-80-4681-1
Giới thiệu sách
Áp lực cạnh tranh trong nước và quốc tế trong giáo dục đại học ngày càng mạnh mẽ nhất là trong bối cảnh của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Giáo dục đại học đã, đang, và sẽ thay đổi sâu rộng ở rất nhiều khía cạnh: Môi trường giáo dục, vai trò của người dạy, người học đến phương pháp dạy học… Theo đó, giáo dục trở thành một hệ sinh thái mà mọi người có thể cùng học tập mọi lúc, mọi nơi với các thiết bị được kết nối. Để thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, người học, và các bên liên quan, góp phần nâng cao danh tiếng học thuật và danh tiếng với nhà tuyển dụng nhằm tạo tiền đề cho Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) tham gia các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới, Nhà trường tổ chức Tọa đàm “Dạy và học trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0 tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh” với các chủ đề sau: (1) Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CMCN 4.0 và cần thay đổi tư duy dạy và học theo những phương pháp mới để người học UEH vừa lĩnh hội được kiến thức, vừa vận dụng sáng tạo kiến thức vào thực tiễn, tích cực đổi mới, sáng tạo, phát huy năng lực học tập và nghiên cứu trong môi trường đào tạo của UEH theo xu hướng quốc tế hóa; (2) Nhận diện, phân tích, đánh giá những tiềm lực cơ sở vật chất công nghệ và tình hình giảng dạy trực tuyến tại UEH; (3) Kinh nghiệm dạy và học trực tuyến tại UEH trong thời gian dịch COVID-19 vừa qua; và (4) Đưa ra những kiến nghị, đề xuất cụ thể là cơ sở xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy đổi mới dạy và học trong bối cảnh công nghệ.
Xem thêm >>


Nên đọc

Sách

Loading...