Kỹ nghệ phần mềm nâng cao

Kỹ nghệ phần mềm nâng cao

Tác giả: TS. Lê Văn Phùng, CN.Lê Hương Giang Trang, eBook ISBN : 978-604-80-2064-4
Giới thiệu sách
Chúng ta đang bước vào nền kinh tế thông tin và tri thức, chưa bao giờ lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin lại phát triển mạnh mẽ như hiện nay, trong đó ngành công nghiệp phần mềm hay còn gọi là Kỹ nghệ phần mềm giữ vai trò then chốt. Gần bốn thập kỷ qua, kỹ nghệ phần mềm đã liên tục hoàn thiện và thể hiện rõ tính tiên phong của mình trong việc đáp ứng các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống kinh tế - xã hội. Việc bảo đảm chất lượng phần mềm luôn là chủ đề được quan tâm, do đó người ta ngày càng tập trung nghiên cứu các mô hình chất lượng phần mềm, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng, quy trình hoạt động cũng như tiến trình thực hiện triển khai bảo đảm chất lượng phần mềm. Để đạt được kết quả cao, các phương pháp kỹ nghệ phần mềm đã nhấn mạnh vào tư duy và công cụ kỹ nghệ phần mềm quan trọng. Thay vì duy trì một quan điểm vòng đời chặt chẽ, người ta đi sâu nghiên cứu về độ đo bảo đảm chất lượng phần mềm, các hoạt động bảo đảm chất lượng phần mềm như thẩm định và xác minh, các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử, quản lý cấu hình phần mềm, đặc biệt là các quy trình đánh giá chất lượng thông qua các chuẩn. Đó chính là nội dung cơ bản của cuốn sách “Kỹ nghệ phần mềm nâng cao” do TS. Lê Văn Phùng làm chủ biên. Bạn đọc sẽ lĩnh hội tốt hơn các kiến thức trong “Kỹ nghệ phần mềm nâng cao” sau khi đã nghiên cứu kỹ cuốn “Kỹ nghệ phần mềm” của cùng tác giả, đã được xuất bản từ 2010 và tái bản nhiều lần. Hy vọng các kiến thức mới mẻ sẽ bổ trợ hữu ích cho các giảng viên, sinh viên và các kỹ sư phần mềm trong việc tìm hiểu kỹ nghệ để đảm bảo chất lượng phần mềm. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1. Bảo đảm chất lượng phần mềm Chương 2. Các hoạt động bảo đảm chất lượng phần mềm Chương 3. Tiến trình triển khai bảo đảm chất lượng phần mềm Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc..
Xem thêm >>
  • 30.000 đ
  • 24.000 đ
  • 15.000 đ


Nên đọc

Sách

Loading...